Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

217/2018. (12. 18.) A Településszerkezeti Terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

217/2018. (XII.18.) határozata

a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

 1. A Képviselő-testület a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet jelen határozatban foglaltak szerint módosítja.
 2. A Képviselő-testület a Településszerkezeti Terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M5 tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
 • Erdőháti vetőmagüzem területén különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
 • Vasútállomás környezetében közjóléti erdőterület
 • Kastélypark bejáratánál zöldterület - közkert
 • Kastélypark melletti MTA területeken különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület
 • Radnóti utcai MTA területeken kertvárosias lakóterület
 • Gazdasági ipari területeken egyéb ipari terület

kerül kijelölésre.

 1. A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M5 tervlappal egészül ki, és egyidejűleg a 2./ pont szerinti, módosítással érintett területre vonatkozó korábbi szabályozás hatályát veszti.
 2. Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználási változása a következők szerint alakul:

 

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

1.

Erdőhát - Különleges terület -mezőgazdasági üzemi terület kijelölése

8,75

Gip

Kmü

2.

Vasútállomás – Közjóléti erdőterület kijelölése

0,13

Köu

Ek

3.

Kastélypark bejáratánál - Zöldterület kijelölése

1,50

Kb-K

Zkk

4.

Kastélypark melletti MTA területek Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület kijelölése

3,07

Kmü

5.

Radnóti utcai MTA területek kertvárosias lakóterület kijelölése

1,94

Lke

6.

Egyéb ipari területek kijelölése

45,5

Gip

Gip-e

7.

Kismartoni lakóterületek bővítése

0,47

Gksz

Lf

 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérleg az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

Kisvárosias lakóterület

Lk

1,66

0,05

Kertvárosias lakóterület

Lke

105,84

3,39

Falusias lakóterület

Lf

80,12

2,57

Településközpont terület

Vt

28,31

0,91

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

73,07

2,34

Egyéb Ipari terület

Gip-e

213,44

6,83

Különleges terület

K

27,74

0,89

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkk

9,69

0,31

Erdőterület

E

184,72

5,91

Általános mezőgazdasági terület

2079,36

66,53

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,7

Vízgazdálkodási terület

V

34,61

1,1

Vasút terület

Köv

36,76

1,17

Közlekedési terület

Köu

138,25

4,42

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

57,82

1,85

 

 

 1. A módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkció

Tervezett funkció

Terület (ha)

Terület biológiai aktivitás-érték változása[1]

Terület-
felhasználás

Érték-mutató

Számí-tott érték[2]

Területfelhasználás

Érték-mutató

Számí-tott érték

Gip

0,4

0,06

Kmü

0,7

0,11

8,75

2,63

KÖu

0,6

0,08

Ek

9

1,17

0,13

1,09

Kb-K

6,4

9,60

Zkk

6

9,00

1,50

-0,60

3,7

11,36

Kmü

0,7

2,15

3,07

-9,21

3,7

5,40

Lke

2,7

3,94

1,94

-1,94

Gksz

0,4

0,19

Lf

2,4

1,13

0,47

0,94

-7,09

 

 1. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a korábbi módosítások értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

191/2014.(XI.25.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+653,07

175/2016. (X.11.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

0,00

199/2016.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+108,88

248/2017.(XI.28) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-422,59

84/2018.(IV.10.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+1,26

217/2018.(XII.18.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-7,09

Össz:

+333,52

 

 1. Jelen határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_1m_KT_20181218_hat%C3%A1rozat%201mell%C3%A9klete%20-%20TSZT%20tervlap.pdf[1] Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.

[2] A számított biológiai aktivitásérték a területfelhasználási értékmutató és a terület szorzata.