Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

212/2018. (12. 6.) az MTA kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

212/2018. (XII.6.) határozata

az MTA kizárólagos tulajdonában lévő

Martonvásár, 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz alatti ingatlanok

értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Martonvásár 053/21, 0119, 064/26, 064/5, 0108/3, 063/4 hrsz alatti ingatlanok értékesítésére a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által az Önkormányzat részére 2018. december 05. napján átadott zártkörű meghívásos ingatlan értékesítési pályázatra a kikiáltási áron, - különös tekintettel a határozat 2. melléklete szerinti adásvételi szerződés 6. és 12. pontjában foglalt feltételek elfogadása mellett - ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint:

 

település

hrsz.

ingatlan jellege

ingatlan területnagysága (m2)

kikiáltási ár (Ft)

1

Martonvásár

053/21

kivett út

497

250 000 Ft

2

Martonvásár

0119

kivett út

13 649

9 900 000 Ft

3

Martonvásár

064/26

kivett út

1 797

220 000 Ft

4

Martonvásár

064/5

kivett út

7 382

660 000 Ft

5

Martonvásár

0108/3

kivett út

2 095

140 000 Ft

6

Martonvásár

063/4

kivett út

1 619

80 000 Ft

 

 

 

 

Összesen:

11.250 000 Ft

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. ponttal összhangban a jelen határozat 1. melléklete szerinti jognyilatkozatokat megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt pályázat nyertessége esetén, jelen határozatban foglaltakkal összhangban - a kisajátítási eljárással összefüggő bírói letétből felszabaduló 11.846.220,- Ft összegű tartalék terhére - a Magyar Tudományos Akadémiával