Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

187/2018. (11. 27.) a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő javaslattételének megtárgyalásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2018. (XI.27.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal a közbeszerzésekkel összefüggő

javaslattételének megtárgyalásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/09/924-1/2018. számú javaslattételében foglaltakat.

 

2./        A képviselő-testület úgy határoz az 1. pontban hivatkozott javaslatot figyelembe véve, hogy a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 12/2015. (IV.29) önkormányzati rendeletét hatályon kívül kívánja helyezni, valamint megállapítja, hogy az Önkormányzat és intézményei a Képviselő-testület 260/2017. (XI.28.) határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzattal rendelkezik.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal