Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

167/2018. (9. 25.) Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

167/2018. (IX.25.) határozata

Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerve, támogatja a MartonSport Nonprofit Kft. OVI-SPORT pálya kialakítására irányuló pályázatát.
  2. A Képviselő-testület, mint az ingatlan kizárólagos tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázott OVI-SPORT pálya kialakításra kerüljön.
  3. A Képviselő-testület az 1.) és 2.) pontban foglaltak alapján felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a pályázati anyagot állítsa össze és nyújtsa be az OVI-SPORT Közhasznú Alapítvány részére, valamint felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén az ingatlan használatával érintetteket tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03m_KT_20180925_2mell%C3%A9klet_Ovi-sport_helysz%C3%ADn.pdf