Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

124/2018. (6. 19.) az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2018. (VI.19.) határozata

az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár és a támogatási szerződés alapján eredetileg rendelkezésre álló forrás közti többlet forrásigényt az alábbiak szerint biztosítja:

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14). számú önkormányzati rendeletében a Beruházási (felhalmozási) célú kiadásai előirányzata feladatonként melléklete szerint, az 1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházásokon belül a támogatási szerződés által biztosított lehetőségével élve átcsoportosítást hajt végre.

 1. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatára Martonvásár Város Önkormányzata nevében – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontjával összhangban – a polgármester által 2018. április 13-án az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja:
 • Grilgép Közmű és Útépítő kft 2040 Budaörs, Stefánia út 32.
 • PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
 • ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.
 • VIANOVA 87 Zrt 1215 Budapest, Vasas u. 65-67
 • VITÉP’95 Kft 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A
 1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja.
 2. Az eljárás nyertese:

PUHI-TÁRNOK Út-és Hídépítő Kft., 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 2. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       1.-2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1-2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – szerződéskötési moratórium lejárta után azonnal