Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

9/2018. (2. 13.) Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2018. (II.13.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről szóló előterjesztést elfogadja, az előkészített költségvetési rendeletet megtárgyalja.
  2. A Képviselő-testület 2018. évben a köztisztviselői illetménykiegészítés mértékén nem változtat, azt továbbra is 20%-ban határozza meg.
  3. A Képviselő-testület 2018. évben, a köztisztviselői illetményalap összegét a Képviselő-testület 297/2017. (XII.29.) határozatában foglaltak alapján 45.000 Ft-ban határozza meg.
  4. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai részére 2018. évben havonta nettó 5.000 Ft/fő cafeteria keretet biztosít.
  5. A Képviselő-testület a polgármester és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselői részére megállapított cafetéria juttatás összegét a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható évi bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg 2018. évben.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos