Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

240/2017. (11. 28.) az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

240/2017. (XI. 28). határozata

az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat 2018. évi éves hivatalos rendezvényeihez, ünnepségeihez kapcsolódó rendezvénytervet.

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetőt, hogy amennyiben év közben a Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi hivatalos rendezvényeihez kapcsolódó tervben vagy a tervhez kapcsolódó költségvetési tételekben várhatóan változás történne, azt az intézményvezető saját hatáskörben köteles jelezni a polgármester felé a szükséges egyeztetések lefolytatása végett.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos/ckeditor/kcfinder/upload/files/04ET_KT20171128_T%C3%81J%C3%89KOZTAT%C3%93%20a%202018.%C3%A9vi%20%C3%B6sszes%C3%ADtett%20rendezv%C3%A9nytervr%C5%91l.xlsx