Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

206/2016. (7. 12.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2016. (VII.12.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására

 

1.)         Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy módosítani kívánja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdését az alábbiak szerint:

„3.§ (2) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiválasztott, vagy közszolgáltatásra kijelölt közszolgáltatót (a továbbiakban: Közszolgáltató), valamint a közszolgáltatás időtartamát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2.)         A Képviselő-testület, a Central Container Kft-t (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) jelöli ki a 2016.09.01-től 2017.08.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésre közszolgáltatóként.

3.)         A Képviselő-testület a 2.) pont szerinti feladat ellátásához kapcsolódóan az Ör. vonatkozó mellékletét módosítja, a közszolgáltatás időtartamát 2016.09.01-től 2017.08.31-ig, a közszolgáltatás díját (ürítési díj) a szolgáltató ajánlata alapján 1800 Ft/m3-ben határozva meg.

4.)         A Képviselő-testület a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat 2.) és 3.) pontja szerinti tartalommal elfogadja.

5.)         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2017.08.31.