Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2016. (5. 24.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2016. (V. 24.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról

                                               

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2015. évi – módosított - beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 

 

  1.   melléklet a 89/2016. (V. 24.) határozathoz:

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ – 2015

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

1.   Vezetői összefoglaló

2.   Tevékenységi beszámoló

3.   Pénzügyi beszámoló

4.   Mellékletek

a)   Mérleg és eredmény kimutatás - 2015

b)   Pénzügyi terv-tény táblázat

 

 

 

 

Martonvásár, 2016. május 19.

 

 

                                                                                            Tóth Balázs

                                                                               ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a 2014-es év tavaszán alakult, de az igazi munka 2015 év elejétől kezdődhetett meg, miután a sportfejlesztési pályázataink jóváhagyása megtörtént 2014 decemberében. Ezt követően 2015 február elsejétől lettem főállású ügyvezetője a társaságnak, így elmondható, hogy a 2015-ös esztendő az első teljes év, aminek az eredményeit az alábbiakban foglalom össze.

 

MartonSport Nonprofit Kft. a 2015. évre jóváhagyott üzleti tervében az alábbi célokat tűzte ki:

TERV:

„A célkitűzések között jelentős súllyal szerepel a beruházások lebonyolításán és a pályázati elszámoláson túlmenően a helyi sportélet szervezésében való aktív közreműködés, szoros együttműködés a meglévő sportegyesületekkel, sportszervezetekkel és testmozgást igénylő közösségekkel, lakosokkal.”

 

TÉNYEK:

·       A társaság első teljes évének a végére elmondható, hogy mindkét nagy sportberuházásunk elindult a megvalósulás útján.

 

·       A pályázatok adminisztrálása és elszámolása tekintetében elmondható, hogy eddig minden rendben ment, a szükséges hosszabbításokat, átcsoportosításokat a szakszövetségek elfogadták, valamint a 2014/15 szezonra szóló évi végelszámolásunkat a Kézilabda Szövetség végül hiánytalanul elfogadta. Az utánpótlás nevelésen elnyert és megtakarított pályázati pénzek átcsoportosításával a beruházásainkra fordítható keret összességében több, mint 16 millió forinttal növekedett!

 

·       A pályázatok „hozadéka” volt az a tény is, hogy utánpótlás csapatokat kell versenyeztetnünk MartonSport név alatt. Ez a Mustang SE-től átvett 5db utánpótlás labdarúgó csapat ellátásán felül egy új U8-as szivacskézilabda korosztály indítását is jelentette, ami szintén megvalósult. Így jelenleg 6 utánpótlás csapatunk létezik és ez a szám évről évre növekedni fog, az ezzel kapcsolatos teendőkkel és költségekkel együtt. (játékosok igazoltatása, mezvásárlás, eszközök beszerzése, edzői díjak kifizetése, utaztatás bonyolítása).

 

·       A helyi sportélet szervezésébe is komoly erőfeszítéseket fektettünk, ami a saját csapataink üzemeltetésén túl azt is jelentette, hogy a többi sportegyesület pályázatainak ügyeiben támogatást nyújtottunk vagy közreműködtünk a megvalósításban. Ennek eredménye a sporttelepen a kötelező kerítés megépítése, a füves pálya öntözőrendszerének kiépítése, valamint az a tény, hogy a felnőtt kézilabda egyesületünk is elnyert pályázati forrásból tudott új lány ifi csapatot nevezni a Pest megyei bajnokságba. (Sajnos Fejér megyében nincs ilyen korosztályos lehetőség.)

 

·       A lakosság sportéletének segítése kapcsán megemlítem, hogy a súlyemelők ideiglenes elhelyezésében közreműködtünk, valamint hogy egy új sportág (röplabda) kedvelőinek is kedveztünk azáltal, hogy sikerült megteremteni a lehetőséget a rendszeres sportoláshoz.
 

·       A társaság hatékony működése érdekében felállt egy olyan pénzügyi és adminisztrációs háttér, ami a hosszú távú működés alapja lehet. (nyilvántartások, folyamatok, pénzügyi struktúra)

 

Ha sok nehézséggel is küzdöttünk, de a célkitűzések elérésében eredményesnek tekinthető a 2015-ös esztendő.


TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Az első évben elvégzett feladatok közül csak a legfontosabbakat emeltem ki. Az első félévnek a fő feladata a beruházások előkészítése volt, a második félévtől szerteágazóbb feladatellátás vált szükségessé.

 

BERUHÁZÁSOK:

-        Elkészítettük az engedélyezési terveket (épületre és parkolóra egyaránt)

-        Elkészítettük a kiviteli terveket mindkét beruházáshoz

-        Megszereztük a magasépítési és útépítési engedélyeket

-        Lebonyolításra került 3db közbeszerzés (Csarnok tervezés, Sportöltöző kivitelezés, Sportcsarnok kivitelezés)

-        Megkötésre került a Sportöltöző kivitelezési szerződése, és a munkaterület 2015 szeptemberében átadásra került.

-        Parkolók megépítése vonatkozásában külön pályáztatás volt, melynek nyertesétől megrendeltük a kivitelezést, ami fizikailag megvalósult 2015 decemberéig. (A forgalomba helyezési eljárás a hetekben zárul le.)

 

 

PÁLYÁZATOK:

-        2015 áprilisában újabb TAO pályázatok benyújtására került sor, amivel 2015-ben újabb 12M forintos támogatást nyertünk el, amiből az utánpótlás nevelés jelenleg is folyik. (Ennek eredményeképp sikerült 2015. július 1-től egy fővel növelni a társaság létszámát is)

-        A beruházásaink egy éven történő átnyúlása miatt meghosszabbítottuk a pályázatok határidejét

-        A szezon végén az elköltött pénzekről az elszámolásokat beadtuk. (MLSZ, MKSZ)

-        Az utánpótláson megtakarított pénzállományokat átcsoportosítottuk a beruházásokhoz.

-        A csarnok építkezés vonatkozásában az első részelszámolás leadása is megtörtént.

-        A műfüves pályaépítési pályázatunk (OPP) tekintetében az ütemezést az öltözőépülettel összehangoltuk.

-        Negyedévenkénti előrehaladási jelentések leadásra kerültek.

-        Az elnyert keretek FELTÖLTÉSE megtörtént (támogató cégekkel való szerződések megkötése, támogatási igazolások beszerzése, TAO felületen való rögzítése).

 

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS:

-        Megszervezésre került az új 8 éves korosztálynak a szivacskézilabda és szeptembertől zajlanak az edzések 30 fő részvételével

-        Felszerelések beszerzése

-        Üstökös kupán való részvétel

-        Nyári kézilabda tábor lebonyolítása

-        Karácsony kupa megszervezése és lebonyolítása

-        Labdarúgás terén az 5 korosztály működtetése

-        Igazolások készítése, nevezések intézése

-        sportorvosi vizsgálat megszervezése

-        tornaterem beosztás elkészítése

 

EGYÉB (ADMINISZTRÁCIÓ, SPORT EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA):

-        Nyilvántartások bevezetése (szerződések, számlák, folyamatok)

-        Rendszeres tájékoztatás a Facebook felületen (beruházások állapotáról, versenyeinkről)

-        TAO támogatás begyűjtésében való közreműködés az MSK-nak és az MKSE-nek.

-        Részvétel az önkormányzati testületi üléseken

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette az éves eredmény kimutatását és mérlegét, mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.

 

Társaságunknál ezen felül pénzáram (cash-flow) típusú üzleti tervezést és nyomon követést alkalmazunk.  Ezen szemlélet szerint a pénzmozgásokat folyamatosan figyelve tudjuk a bevételeink és kiadásaink TÉNY összegeit összevetni a TERV számokkal. Ez alapján bármelyik időpillanatban képet kapunk a pénzügyeink tervhez viszonyított állapotáról, illetve a pályázatok állását külön-külön is értékelni tudjuk. A 2. számú melléklet 2015 naptári évben történt pénzmozgások TERV és TÉNY összevetését mutatja be összegzett formában.

 

BEVÉTELEK:

Négy csoportra bonthatóak azok a források, amik biztosítják a céljaink megvalósítását és a társaság működésének fedezetét:
 

I.     PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ (Önkormányzati tőkeemelés)
A 2015/16-os megnyert pályázatok önrészeit még nem kaptuk meg. Ennek rendezése a 2016. évben történik meg.
 

II.   TAO projekt CÉLTÁMOGATÁS

Ezen beérkezett összegeket kell az elnyert pályázat szerint felhasználni és pontosan elszámolni
(Ezek a bevételek általában év végén érkeznek, mikor a támogató cégek az éves adójukat látván felajánlásokat tesznek.)

 

III. TAO rendszer révén KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS (Szabad felhasználású keret).

Ennek mértéke az elnyert pályázatokhoz kötődik, a pályázati összeg nagyjából

10%-a.

 

IV.        Saját bevételek

-       Banki kamatok

-       Szivacskézilabda tábor, illetve helyi tornák rendezéséből származó bevételek

-         Képzési kártalanítás (profi szerződést kapó játékosok után járó összeg)

-         TAO pályázati tanácsadás

 

KIADÁSOK:

Alapvetően 3 fő terület szerint csoportosíthatóak:

 

I.     ÁLTALÁNOS költségek
Ide tartozik minden olyan kiadás, amihez pályázati keretet nem tudtunk rendelni. (Ilyenek pl. ügyvezetői bér, adminisztrációs költségek, könyvelői díj) Lényegében ez az a 8M forintos nagyságrend, amibe a társaság működése került. Ezt az összeget is a pályázat kapcsán elnyert ún. kiegészítő támogatásból fedeztük.
 

II.   LABDARÚGÁS
- A sporttelepen megvalósuló beruházás költségei, 2015-ben az előkészítés összegei
- A labdarúgó utánpótlás kapcsán kifizetett edzői bérek
- A labdarúgó csapataink versenyeztetésével kapcsolatos egyéb költségek
 

III. KÉZILABDA

- Az iskola melletti SPORTCSARNOK beruházás költségei, 2015-ben az előkészítés összegei, valamint a parkoló építés egy része
- A kézilabda utánpótlás kapcsán kifizetett edzői bér
- A kézilabda csapataink versenyeztetésével kapcsolatos egyéb költségek (utazás, sportszerek, mezek, nevezési díjak, stb.)