Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

122/2024. (5. 28.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2024. (V.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátás 2023. évi alakulásáról

2. napirend

02 ET

Beszámoló Martonvásár város közbiztonságának helyzetéről

3. napirend

03 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására (I. negyedév)

4. napirend

04 ET

Javaslat településfejlesztési megállapodás megkötésére

5. napirend

05 ET

Javaslat a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára

6. napirend

06 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. 2023. évi beszámolójának elfogadására

7. napirend

07 ET

Javaslat a Martonvásári Városi Könyvtár - MVK NKft. SZMSZ-ének mellékletét képező - ügyrendjének elfogadására

8. napirend

08 ET

Javaslat a Martonvásári Városi Könyvtár nyári zárva tartására

9. napirend

09 ET

Beszámoló kulturális feladat-ellátásra kötött eseti finanszírozási szerződés végrehajtásáról

10. napirend

10 ET

Beszámoló a mezőőri feladatok 2023. évi ellátásáról

11. napirend

11 ET

Beszámoló a közterület-felügyelet 2023. évi működéséről

12. napirend

12 ET

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

13. napirend

13 ET

Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről, az Értéktár kiegészítésére irányuló javaslatok

14. napirend

14 ET

Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok választására

15. napirend

15 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére

16. napirend

16 ET

Javaslat a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésével tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadására

17. napirend

17 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

18. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal