Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

120/2024. (5. 21.) lengyelországi Wielka Lipnica településsel való együttműködési szándékról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

120/2024. (V.21.) határozata

lengyelországi Wielka Lipnica településsel való együttműködési szándékról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy szorosabb partnerségi együttműködést alakítson ki a lengyelországi Nowotarski járásban található Wielka Lipnica (irányítószám: 34-483) település önkormányzatával, ennek keretében – elsődlegesen közös programok szervezése, egymás segítése, tájékoztatása, jó gyakorlatok megosztása útján – megindítják tárgyalásaikat a településeink közötti testvérvárosi kapcsolat kialakítására.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, Martonvásár és Wielka Lipnica település közötti együttműködési kapcsolatok további fejlesztése érdekében, az 1. pontban foglaltak alapján közös szándéknyilatkozat aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos