Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2024. (5. 21.) a "Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Varga Ferenc – igen, Gucsek István – igen, Kuna Ferenc – igen, Horváth Bálint – igen, Szigeti Zoltán – igen, Nemes József – igen, Tóth András Miklósné - igen és Dr. Szabó Tibor – igen szavazata mellett, egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

119/2024. (V.21.) határozata

a "Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron" tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges nettó 500.365.184.-Ft fedezetet rendelkezésre bocsátja. A meghatározott összeget a Képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének terhére, azaz a R.R.F.-1.1.2-21-2022-00120 azonosító számú projektben elnyert támogatás terhére biztosítja.

 

  1. A Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának II/7. pontja alapján indított tárgyi közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

 

A) A „Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

 

B) Az alábbi ajánlattevők:

  1. ajánlata érvénytelen:

GNR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Fertig Fest Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)

NBU Építőipari Kft.

SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

  1. ajánlata érvényes:

Trend Építő Zrt.

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Equitas Épitő Korlátolt Felelősségű Társaság

Best Grundbau Építőipari Kft.

 

 

  1. Az alábbi ajánlatokat, az ajánlati kötöttség fenn nem tartása miatt az első ajánlati kötöttség időtartamának lejártát követően az eljárás további részében figyelmen kívül kell hagyni:

 

Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

  1. Az eljárás nyertese:

Best Grundbau Építőipari Kft. (Székhelye: 2335 Taksony Wesselényi Miklós Utca 18.)

Ellenszolgáltatás: Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 500.365.184.-

 

 

Indokolás: Az ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot tette.

 

  1. Az eljárásban a nyertes ajánlatot tevőt követő legkedvezőbb ajánlat a következők szerint:

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.)

Ajánlati ár összesen (nettó Ft): 519.998.640.-

Indokolás: Az ajánlattevő a második legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot tette.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat szerinti nyertes ajánlattevővel vagy szükség szerint a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel aBölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárásban kiadott vállalkozási szerződést és a szükséges további dokumentumokat a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.)-2.), 4.) pont – polgármester

                                                                       3.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1.)-4.) pont – ellenőrző szervezeti döntésnek megfelelően