Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

118/2024. (5. 21.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

118/2024. (V.21.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Martonvásár „Bölcsőde és játszóudvar építése Martonvásáron” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására

 

2. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal