Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2024. (4. 30.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2024. (IV.30.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

116/2024. (IV.30.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

21/2024. (I.23.) 1. c) pontja – egyes bérleti szerződések módosításainak jóváhagyásáról – A szerződést a szerződéskötő fél nem írja alá, erre tekintettel a költségviselés az önkormányzaté.

45/2024. (II.13.) 2. pontja – Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont közbeszerzési tervének elfogadásáról – A közbeszerzési terv feltöltésre került a hatóság internetes felületére, az abban foglaltak végrehajtása folyamatban van.

72/2024. (III.25.) 2. pontja – az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról – Az elfogadásról az érintettek értesültek.

76/2024. (III.25.) 3. pontja – a 2024. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció elfogadásáról – Az egyes beruházások végrehajtása folyamatban van, az MVK Kft.-vel a szerződés megkötésre került.

82/2024. (III.25.) – közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról – A szerződés módosítást a Felek aláírták.

88/2024. (III.25.) 2. pontja – a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról – Az elfogadásról az érintett értesült, a pénzügyi zárás megtörtént.