Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

109/2024. (4. 30.) a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2024. (IV.30.) határozata

a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a társaság üzemeltetésében lévő, helyi közösségi közlekedés menetrendjének ideiglenes, három hétvégére kiterjedő módosítását jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1.) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges forrás a cég 2024. évi üzleti terve szerinti pénzeszközök között rendelkezésre áll.

 

 

 A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/06m_ET_20240430_BUSZ%20menetrend%20javaslat_mell%C3%A9klet.docx