Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

106/2024. (4. 30.) az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámolók elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2024. (IV.30.) határozata

az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámolók elfogadásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló benyújtott beszámolókból

a) az I. háziorvosi körzet beszámolóját az 1. melléklet szerinti,

b) a fogorvosi ellátás beszámolóját a 2-3. melléklet szerinti,

c) a II. védőnői körzet beszámolóját a 4. melléklet szerinti

tartalommal elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felkéri az 1.) ponttal nem érintett, Martonvásár egészségügyi alapellátásában résztvevő házi gyermekorvost, hogy 2023. évi feladatellátásáról a Képviselő-testület soron következő ülésén személyesen számoljon be. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont - azonnal, 2.) pont - 2024.05.28.

 

106/2024. (III. 25.) határozat 1. melléklete:                                                                                                     

 

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ - HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS I.

Tájékoztatós információk a háziorvosi feladat ellátásról a 2023-es évről

Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola

Rövid írásos értékelés

  • a végzett háziorvosi feladatokról,
  • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
  • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
  • az önkormányzattal való együttműködésről,
  • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

2

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

Ellátott betegek száma:14964

0-15 év: 18

16-34 év: 1981

35-60 év: 7270

60 felett: 5695

Gondozási kontrollok száma:

9648

Szűrések száma

980

gondozási csoportok statisztikája (pl: szív- és érrendszeri betegek, légzőszervi betegek, magas-vérnyomás betegek, cukorbetegek, daganatos megbetegedésben szenvedők száma vagy egyéb említésre méltó ok);

Rosszindulatú daganatok:58

Cukorbetegség: 168

Magasvérnyomás:815

Egyéb szív-és érrendszeri megbetegedések:179

Légzőszervi:110

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

Diagnosztika 855,

szakkonz.698

sürgős  ellátás 60

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.

 

 

2023. évi értékelés

 

A betegellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek a rendelőben rendelkezésre állnak.

Tavalyi év folyamán a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt egy második számítógép került beszerzésre.

 

Az elmúlt évben arra törekedtünk, hogy visszatérjünk a””normál kerékvágásba”, az akut betegellátás mellett újra több időt fordítsunk a szűrésekre, a krónikus betegek gondozására.

 

A betegellátás általában előre egyeztetett időpontban történik, a megbeszélt időpontokat általában tudjuk tartani, a várakozási idő minimális, a váróban egyszerre többnyire 1-2 páciens tartózkodik, a fertőző betegeket továbbra is igyekszünk külön idősávban fogadni. A munkánk jelentős részét távkonzultáció teszi ki, de próbálunk néha azokkal is személyesen találkozni, akik nem szívesen jönnek be a rendelőbe. A banális megbetegedésekek kivételével az akut megbetegedések esetén általában ragaszkodunk a személyes megjelenéshez.  Meglátásom szerint ebben a rendszerben szükség esetén sokkal több figyelem jut egy-egy páciensre.

Mindezekkel párhuzamosan adminisztrációs terheink jelentősen megnövekedtek, amit csak lehet, rendelési időn kívül csinálunk, gyakran este vagy hajnalban (sokszor napközben az EESZT és az internetalapú medikai szoftver elérhetetlen/lassú).

 

A rendelőben elérhető szűrések (kardiovasculáris, magaszvérnyomás, ABPM, vércukor, vérzsír, hugysav) folyamatosak.

EFOP pályázat keretében több szűrésre- vizsgálatra alkalmas eszközt kaptunk (sajnos nem pontosan azt amit kértünk).

Az eszközök egy részének a használatához speciális képzettség vagy szakképzés szükséges (előbbi idő/pénz függvényében megszerezhető, utóbbihoz értelemszerűen külső szakorvos segítsége szükséges).

Az eszközök másik része a háziorvosi praxisban kifejezetten jól használható (lenne) szűrővizsgálatok végzéséhez (spirométer, boka-kar index mérő stb), eddig idő hiányában nem volt módunk rendszeresen használni őket. Jelen leterheltségünk mellett, egy körzeti ápolónő segítségével nem is látok reális esélyt az eszközök mindennapi használatához.

 

A szűrővizsgálatok, akár szűrőnapok bevezetésére az Önkormányzat bárminemű segítségét szívesen fogadnánk. Én magam szívesen áldozok a szabadidőmből, de a háziorvosi praxis (egyébként folyamatosan csökkenő) bevétele nem teszi lehetővé sem a saját asszisztensnőm túlórájának a kifizetését, sem külső szakdolgozó vagy szakorvos igénybevételét.

 

Változó mértékben, de a csökkent a szakrendelések hozzáférhetősége, az előjegyzési idő nőtt, egyre többen fordulnak a magánegészségügy felé, javul a diagnosztika, de elhúzódik a definitív ellátás.

 

A februárban bevezetett új ügyeleti rendszerrel kapcsolatban tapasztalatunk nincs, meglátásom szerint egyébként is viszonylag kevesen veszik igénybe a háziorvosi ügyeleti ellátást a körzetünkből (nagyon helyesen, hiszen viszonylag kevés olyan állapot van, ami nem várhat másnap reggelig, és háziorvosi kompetencia).

 

Az Önkormányzattal való kapcsolatunk rendezett.

 

2024.02.28

 

                                                                              DR. Takács Imola

 


 

 

106/2024. (III. 25.) határozat 2. melléklete:

 

 Tájékoztatás a 2023. évi fogorvosi ellátásról

adatok a 2023. 01.01. – 2023.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

 

Dolgozói létszám: 7

 

Ellátott esetek száma:

  • felnőtt:                        6.449 fő
  • gyermek:                     1.134 fő

Összes eset száma:                7.583 fő

 

18 év alatti biztosított esetek száma: 1.134 fő

 

18 év feletti nem nyugdíjas biztosított esetek száma: 5.093 fő

 

Nyugdíjas biztosított esetek száma: 1.356 fő

 

Sürgősségi biztosított esetek száma: 193 fő

 

A rendelés kapacitása teljes mértékben kihasznált, többször előfordult, hogy rendelési időn túlmenően is elláttunk betegeket.

 

Az MFB-s támogatott hitel (EFOP-5.1.1-17) keretében a géppark (fogászati kezelőegység, röntgenkészülék) korszerűsítése 2022-es évben megtörtént. A 2023-as évben további fogászati kezelőegységgel bővült a rendelő. 

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben nagyobb mértékű beruházásra került sor, így szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét kérni akár a pályázati úton történő fejlesztések elérésében. Szeretnénk egy intraorális röntgennel, illetve egy orális szkennerrel bővíteni a gépparkot.

 

Az eszközök modernizálása nagyban hozzájárulna martonvásári lakosok ellátásának minőségbeli javulásához.

 

Martonvásár, 2024.02.2­0.

 

Dr. Berczi Dániel

BERCZI-DENT KFT.


 

 

106/2024. (III. 25.) határozat 3. melléklete:

 

Tájékoztatás a 2023. évi fogorvosi ellátásról

adatok a 2023. 01.01. – 2023.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

Dolgozói létszám: 7

 

Ellátott esetek száma:

  • felnőtt:                        5.914 fő
  • gyermek:                     1.210 fő

Összes eset száma:                7.124 fő

 

18 év alatti biztosított esetek száma: 1.210 fő

 

18 év feletti nem nyugdíjas biztosított esetek száma: 4.756 fő

 

Nyugdíjas biztosított esetek száma: 1.158 fő

 

Sürgősségi biztosított esetek száma: 108 fő

 

A rendelés kapacitása teljes mértékben kihasznált, többször előfordult, hogy rendelési időn túlmenően is elláttunk betegeket.

 

Az MFB-s támogatott hitel (EFOP-5.1.1-17) keretében a géppark (fogászati kezelőegység, röntgenkészülék) korszerűsítése 2022-es évben megtörtént. A 2023-as évben további fogászati kezelőegységgel bővült a rendelő. 

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben nagyobb mértékű beruházásra került sor, így szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét kérni akár a pályázati úton történő fejlesztések elérésében. Szeretnénk egy intraorális röntgennel, illetve egy orális szkennerrel bővíteni a gépparkot.

 

Az eszközök modernizálása nagyban hozzájárulna martonvásári és tordasi lakosok ellátásának minőségbeli javulásához.

 

Martonvásár, 2024.02.2­0.

 

Dr. Veréb Attila

BERCZI-DENT KFT.

 

 

106/2024. (III. 25.) határozat 4. melléklete:

 

Éves beszámoló 

Martonvásár II. védőnői körzet

2023.

 

Terület megnevezése: Martonvásár II. körzet

Jelentést készítette: Dolinka Zsoltné védőnő

 

1. Infrastruktúra, tárgyi feltételek

A 2023-es évben a tárgyi feltételek, fogyó diagnosztikai eszközöket, formanyomtatványokat fél évig az önkormányzat biztosította a szolgálat részére. Majd az év második felében az OKFŐ részéről kellett volna az utánpótlásnak érkeznie, ami sajnos csak részben történt meg. Így ismét az Önkormányzat biztosította a munkánkhoz szükséges eszközöket.

 

2. Nővédelmi gondozás

30 nővédelmi látogatás történt, 3 fő tanácsadáson.

 

3. Várandós gondozás

33 fő új várandóst vettem fel. (Előző évhez képest stagnál ez a szám, amely ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a bölcsődei, óvodai, iskolai létszámoknál nagyjából állandósult születésszámokkal kell tervezni.)

 69 várandós látogatást végeztem, amiből 8–an igényeltek fokozott gondozást.

122 tanácsadáson való megjelenés történt.

 

4. Gyermekágyas gondozás

121 gyermekágyas látogatás történt.

 

 5. Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása

39 újszülött született, ebből 2 intrauterin retardált (időre született 2500g alatti születési súlyúvolt, és 1 újszülött fejlődési rendellenességgel jött a világra.

 269 csecsemőlátogatást végeztem és közülük 8 alkalommal a fokozott gondozást igénylőknél.

Tanácsadásra 268 csecsemőt hoztak el,t ávkonzultációs tanácsadás már nem történt.

Státuszvizsgálatuk 1,2,3,4,6 és 9 hónaposan minden gyermeknek megtörtént.

Területemen a szoptatott csecsemők aránya kiemelkedően magas, az egy éven túl is anyatejes babáknál 35-ből 22-en igényelték még az anyatejet.

1-3 éveseket 77 alkalommal látogattam, amiből 6 volt veszélyeztetett. Velük 194 tanácsadás történt.

Az elmúlt covidos időszak miatti korlátozások nem múltak el nyomtalanul: egyre több a megkésett beszédfejlődésű gyermek. Sokan a megfelelő családi környezet ellenére a kortárs csoportok hiánya miatt nem csak beszédben, hanem szocializációban is hátrányt szenvedtek. Őket a helyi Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk a logopédus kollegákhoz.

3-6 éves 35 alkalommal látogattam, ebből 10 volt veszélyeztetetett és 33beiskolázandó volt. Ennél a korosztálynál 153 gyermek vett részt a tanácsadáson.

Az életkorokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások 1 kivétellel beadásra kerültek, amiről a szülőket folyamatosan írásban és szóban is tájékoztatom és havonta jelentem a járványügyi felügyelőnek. Egy beköltöző család 6 éves gyermekének a szülők megtagadták az oltás beadását, így a jogszabálynak megfelelően jelzéssel éltem az ÁNTSZ felé és hatósági eljárás indult.

186 családot gondoztam. Összesen 602 szaklátogatást végeztem.

A Martonvásár I. körzethez képest magasabb gondozotti létszám a II. körzetben indokolta, hogy 2023.03.01-től területemből 3 utca (Hunyadi u, Kinizsi u és Pipacs u.) Martonvásár I. körzethez került.

Így kiegyenlítetté válik a 2 védőnői körzet a gondozotti létszámok tekintetében.

 

6. Óvoda egészségügyi tevékenység

Szent László Katolikus Óvoda tartozik a területemhez, 2 csoporttal, 44 beíratott gyermekkel.

Negyedévente történt tisztasági vizsgálat, étlap ellenőrzés.

Megtörtént az elsősegély ládák átnézése-javaslat a feltöltésükre és az épület, az udvar tisztaságának, biztonságának vizsgálata.

Munkatervet a tanév elején elkészítettem.

 

7. Egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tapasztalata

A járványügyi vészhelyzet feloldása óta tanácsadónkban visszatért heti rendszerességgel a Baba-mama klub, nagy népszerűséggel. Gyászfeldolgozó csoportot szerveztünk magzati vagy korai veszteséget elszenvedő nőknek az EFI segítségével (Raffaelné Szalkai Annamária vezetésével).

 

8. Kapcsolattartás tapasztalatai

Munkavégzésemet ebben az évben is a változatosság jellemezte. Az év második felétől az OKFŐ-höz való áthelyezés rengeteg változást hozott és nem mindig pozitívan alakította az időbeosztásomat. A távolság és az akadozó tájékoztatás probléma. A tárgyi eszközök hiányának pótlása akadozik. Az elromlott eszközök javítása nem megoldott. A kötelezően használni szükséges levelező rendszer nem működik.

Ennek ellenére is igyekeztem a szűréseket időben elvégezni. Tanácsadásra változatlanul csak előre bejelentkezve lehet érkezni, időpontra. Látogatásaimat is előre egyeztetett időpontban végzem, kivéve a szociálisan veszélyeztetett családoknál.

A gyermekjóléti szolgálattal napi kapcsolatban vagyok. Esetmegbeszélés és esetkonferencia a pandémia miatt online történt, melynek voltak nehézségei.

A körzetemben élő családok nagyjából 18-20 gyermekorvoshoz illetve felnőtt háziorvoshoz járnak. Mindenkinek rendelkezem telefonszámával, címével, ha szükséges, a kapcsolattartás megoldott.

Helyi gyermekorvosunkkal és a 2 felnőtt háziorvossal folyamatos a kapcsolattartás.

 

 10. Továbbképzések:

A mentorvédőnők által szervezett összes továbbképzésen és értekezleten részt vettem.

 

Kérem beszámolóm elfogadását.

           

Martonvásár, 2024.03.12.                                                     

                                                           Tisztelettel:                                                          

Dolinka Zsoltné

védőnő