Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2024. (4. 30.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2024. (IV.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról

2. napirend

02 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítására

3. napirend

 

03 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

4. napirend

04 ET

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

5. napirend

06 ET

Javaslat a helyi autóbusz menetrend módosítására

6. napirend

07 ET

Javaslat a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadására

7. napirend

08 ET

Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel

8. napirend

09 ET

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

9. napirend

10 ET

Javaslat támogatás nyújtására a Martonvásári Fúvószenei Egyesület nyertes LEADER projektjének előfinanszírozására

10. napirend

11 ET

Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltóság és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről

11. napirend

12 ET

Beszámoló katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2023. évi végrehajtásáról

12. napirend

13 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

13. napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal