Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

103/2024. (4. 23.) üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében megkötött településfejlesztési megállapodás módosítás elutasításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2024. (IV.23.) határozata

üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében megkötött településfejlesztési megállapodás módosítás elutasításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2023. (IX. 26.) határozattal elfogadott, 2023. október 12-én aláírt, jelen határozat 1. melléklete szerinti településfejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), valamint annak 201/2023. (XI. 7.) határozattal elfogadott 2023. november 14-én aláírt, jelen határozat 2. melléklete szerinti módosítására vonatkozó jelen határozat 3. melléklete szerinti módosítási kezdeményezést elutasítja, figyelemmel arra, hogy az a Megállapodás alapvető tartalmának megváltoztatásával, és az önkormányzati érdekek sérelmével járna.
  2. A Képviselő-testület jelen határozat 4. melléklete szerinti dokumentáció alapján megállapítja, hogy a Megállapodásban foglalt vállalásoknak Beruházó1., Beruházó2., és Beruházó3. nem tettek eleget, így a Megállapodás II. 3. pontja alapján a Megállapodás I. 4. e. pontjában meghatározott parkolók biztosítására vonatkozó kötelezettségének teljesítésére vonatkozó vállalását visszavonja.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.-2. pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására, valamint a kereskedelmi ügyekben eljáró hatóság értesítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. május 15.

 

/upload/files/03m_ET_20240423_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Kecz%C3%A1n_1mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/03m_ET_20240423_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Kecz%C3%A1n_2mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/03m_ET_20240423_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Kecz%C3%A1n_3mell%C3%A9klet.docx

/upload/files/03m_ET_20240423_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_Kecz%C3%A1n_4mell%C3%A9klet.pdf