Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

99/2024. (4. 23.) a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság Áht. szerinti megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatának tudomásul vételéről.

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

99/2024. (IV. 23.) határozata

a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság Áht. szerinti megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatának tudomásul vételéről.

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (8) – (8a) bekezdésében foglalt, a határozat 1. mellékletét képező tartalmú nyilatkozatát tudomásul veszi.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal

 

99/2024. (IV. 23.) határozat 1. melléklete:

 

NYILATKOZAT

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § - 11/F. §-ok alkalmazását kizáró körülmények hiányáról.

 

 

Dr. Egyed Péter, mint a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. – székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1., cégjegyzék száma: 07-09-015167, adószáma: 14458853-1-07, továbbiakban Nonprofit Kft. – önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. - 11/A. § (8) – (8a) bekezdésében foglaltak alapján

 

kijelentem

 

hogy a Nonprofit Kft. végelszámolás alatt nem áll; a Nonprofit Kft. vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés nincs közzé téve; a Szakrendelő ellen felszámolási eljárás nem indult; a Szakrendelőnek egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, vámfizetési- vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége nincs; valamint a Nonprofit Kft. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik.

 

Velence, 2024. április 8.

 

 

                                                                                    Dr. Egyed Péter

                                                                                         ügyvezető