Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2024. (4. 23.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

98/2024. (IV.23.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú

Nonprofit Kft. megszüntetésére, valamint a Velencei Szakorvosi

Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv alapítására

2. napirend

02 ET

Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra (Martonvásár, 0180/5 hrsz.)

3. napirend

 

Egyebek

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal