Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/2024. (3. 25.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

94/2024. (III.25.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

94/2024. (III.26.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

17/2024. (I.23.) – a járóbeteg szakellátási feladat társulás avagy önkormányzati költségvetési szerv részére történő átadása – A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázatokból eredő összes tartozását, visszafizetési kötelezettségét teljesítette, amelynek az összegét Velence Város Önkormányzata és más tagönkormányzatok által működési támogatásra nyújtott forrásból rendezte. Ezt követően kell dönteni a járóbeteg szakellátás 2024. július 1. utáni sorsáról.

38/2024. (I.23.) – bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – A méltatlansági eljárást a Gazdasági Bizottság zárt ülés keretében lefolytatta, megállapította, hogy a méltatlanság ténye nem áll fenn, az érintett bizottsági tag visszakerült a KOMA adatbázisba.

52/2024. (II.13.) 1) pontja – közművelődési megállapodások megkötéséről – A szerződések megkötése folyamatban van.

59/2024. (II.13.) – a Rákóczi Szövetség támogatásáról – A felek a vonatkozó szerződést megkötötték, a támogatási összeget átutaltuk.

61/2024. (II.13.) – a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2024. évi támogatásáról – A felek a vonatkozó szerződést megkötötték, a támogatási összeget átutaltuk.