Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2024. (3. 25.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

92/2024.(III.25.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a társulás elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/19m_ET_20240325_SZLV%20TKT%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202023%20%C3%A9vr%C5%91l_mell%C3%A9klet.pdf