Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2024. (3. 25.) az „Embertársainkért” Alapítvány 2023. évi működéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2024. (III.25.) határozata

az „Embertársainkért” Alapítvány 2023. évi működéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja az „Embertársainkért” Alapítvány 2023. évi működéséről készült beszámolót.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/18m_ET_20240325_Embert%C3%A1rsaink%C3%A9rt%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny%20besz%C3%A1mol%C3%B3_2023.pdf