Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2024. (3. 25.) a „Martonvásárért” Alapítvány 2023. évi működéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2024. (III.25.) határozata

a „Martonvásárért” Alapítvány 2023. évi működéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a „Martonvásárért” Alapítvány 2023. évi működéséről készült beszámolót.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/18m_ET_20240325_Martonv%C3%A1s%C3%A1r%C3%A9rt%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny%20besz%C3%A1mol%C3%B3_2023.pdf