Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2024. (3. 25.) a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

88/2024. (III. 25.) határozata

a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásári Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére 2023. évben nyújtott önkormányzati visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jelen határozat melléklete szerint.
  2. A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. pontban foglalt beszámoló alapján vissza nem térítendő támogatás címén, az 1. pontban foglalt tevékenységéhez kapcsolódóan további 281.135 Ft támogatást nyújt az Egyesület részére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2024.04.30.

 

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9kelt_szakmai%20besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_bankkivonat_17_2023.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_bankkivonat1.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_szerz_kivitelezes.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_szerz_tig_promovid.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_szla_egyebek.pdf

/upload/files/16m_1.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20r%C3%A9sze_szla_kivitelezes.pdf