Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

86/2024. (3. 25.) a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

86/2024.(III.25.) határozata

a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére – innovatív hangtechnikai eszközök, elektromos hangszerek beszerzésére – nyújtott 1 150 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/15m_ET_20240325_Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_k%C3%A9relem%20m%C3%B3d_mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/15m_ET_20240325_Tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_p%C3%A9%C3%BC_szakmai%20besz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.pdf