Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

85/2024. (3. 25.) A Martonvásárért Alapítvány LEADER projektjének finanszírozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2024. (III. 25.) határozata

A Martonvásárért Alapítvány LEADER projektjének finanszírozásáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásárért Alapítvány nyertes LEADER projektjének megvalósításához támogatást nyújt előfinanszírozás formájában az alábbiak szerint. Az alapítvány 3449763046 asz. támogatói okirattal rendelkező projektjéhez 9.999.988 Ft támogatást biztosít visszatérítendő támogatás formájában az elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására és 2.473.703 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész (5% önerő és többlet-önerő) előfinanszírozására.

2.)        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti támogatást együttesen bruttó 12.473.691 Ft értékben biztosítja a 2024. évi költségvetésében.

3.)        A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje az egyesület által benyújtott záró kifizetési kérelmet követő 180. nap.

4.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatással kapcsolatos szerződést és egyéb dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos