Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

84/2024. (3. 25.) a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2024. (III.25.) határozata

a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium átszervezéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörével, megismerte és támogatja a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium tekintetében a kollégiumi ellátásban az SNI tanulók oktatására vonatkozó részben, ellátottak hiányában, az értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos rész törlésére irányuló, a fenntartó Dunaújvárosi Tankerületi Központ által kezdeményezett átszervezést.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy véleményéről 2024.03.27-ig tájékoztassa az 1.) pont szerinti döntéssel érintett intézmény fenntartóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos