Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

83/2024. (3. 25.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

83/2024. (III.25.) határozata

a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörével, megismerte és támogatja a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a zeneművészeti ágban vonós és ütős (jazz-zene) tanszak indítására irányuló, a fenntartó Dunaújvárosi Tankerületi Központ által kezdeményezett átszervezést.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy véleményéről 2024.03.27-ig tájékoztassa az 1.) pont szerinti döntéssel érintett intézmény fenntartóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos