Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

202/2022. (9. 13.) I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2022. (IX.13.) határozata

I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő ivóvíz ellátás víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.
  2. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett
    1. az ivóvíz víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,
    2. az átadással érintett ivóvíz víziközmű rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó FEJÉRVÍZ Zrt.-ben (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) fennálló társasági részesedés 90 %-ának, azaz 90 000 Ft névértékű, 9 darab részvény ingyenes átruházásáról, valamint
    3. az átruházással érintett ivóvíz víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről

szóló jelen határozat mellékletét képező megállapodástervezeteket megismerte, azok tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azokat aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán az ivóvíz víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. október 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/20_ET_202200913_v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1_%C3%A1tad%C3%A1s_Z%C3%81RT_mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/20_ET_202200913_v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1_%C3%A1tad%C3%A1s_Z%C3%81RT_mell%C3%A9klet1.pdf