Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

201/2022. (9. 13.) bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2022. (IX.13.) határozata

bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Orosz József (2462 Martonvásár, Vasvári Pál u. 4.), Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának tagja nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, esetében méltatlanság ténye nem áll fenn.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az önkormányzati bizottsági tagnak és a kormányhivatalnak tájékoztatásul küldje meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. október 7.