Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

197/2022. (9. 13.) a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
197/2022. (IX.13.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2022. (IV.12.) számú és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) és 143/2022. (VI.28.) határozataival elhatározott, a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatban úgy dönt, hogy
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal