Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

190/2022. (9. 13.) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2022. (IX.13.) határozata

 a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az illetékességi területén működő, kötelező felvételt biztosító Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) felvételi körzetének jelenlegi meghatározásával (Martonvásár és Kajászó), amennyiben ehhez a fenntartó biztosítani tudja a szükséges infrastrukturális feltételeket is.

 

2) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy

a. Martonvásár Város Jegyzőjének nyilvántartása szerint Martonvásár Város területén 2022. szeptember 7-ei állapot szerint 4 hátrányos helyzetű általános iskoláskorú tanuló él;

b. Martonvásár Város területén a Martonvásári Beethoven Általános Iskola működik, amelynek tanulói között - 2022. szeptember 7-ei állapot szerint - 3 fő hátrányos helyzetű, martonvásári lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű iskoláskorú gyermek található.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal