Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

185/2022. (9. 13.) az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények energiafelhasználásának optimalizálását érintő intézkedésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

185/2022. (IX.13.) határozata

az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények energiafelhasználásának optimalizálását érintő intézkedésekről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló és fenntartásában működő intézmények villamos energia, gáz és víz felhasználása körében, az energiaárak növekedésére figyelemmel takarékos felhasználást rendel el, és ehhez kapcsolódóan felkéri a polgármestert, hogy utasításban határozza meg az intézmények energia felhasználásának mennyiségi és időbeli korlátokhoz kötött kereteit.
  2. A Képviselő-testület felkéri a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, a Brunszvik Teréz Óvoda, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ és Könyvtár, valamint az Óvodamúzeum intézmények vezetőit, hogy az energiagazdálkodás keretében vizsgálják felül az intézmények nyitvatartási idejét, munkarendjét, az épületeket igénybe vevőkkel kötött szerződések feltételrendszerét, és az ezekhez kapcsolódó módosítási javaslataikat készítsék elő.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a tulajdonában lévő, valamint a közszolgáltatási szerződések révén fenntartásában lévő épületek, helyiségek energiafelhasználását és a hatékony energiagazdálkodás érdekében szükséges intézkedések körében a nyitvatartást, munkarendet, az épületeket igénybe vevőkkel kötött, és az épületek karbantartására kötött szerződések feltételrendszerét vizsgálja felül, és az ezekhez kapcsolódó módosítási javaslataikat készítsék elő.
  4. A Képviselő-testület az 1-3. pontokban foglalt intézkedések révén a 2022-es évben felhasznált energiamennyiséghez képest 20 %-kal kevesebb energia felhasználását tűzi ki célul összeségében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont: polgármester és jegyző

                                                           2. pont: intézményvezetők

                                                           3. pont: ügyvezető

                                                           4. pont: polgármester, intézményvezetők, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: 2022. szeptember 15.

                                                                       2. pont: 2022. szeptember 30.

                                                                       3. pont: 2022. szeptember 30.

                                                                       4. pont: 2023. december 31.