Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

184/2022. (9. 13.) az önkormányzati szociális keret kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2022. (IX.13.) határozata

az önkormányzati szociális keret kiegészítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elsősorban az energia árak emelése miatt bevezetni tervezett rezsitámogatás forrásának megalapozása végett úgy határoz, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott szociális keret javára 2022. évben további 5 millió Ft összeget csoportosít át a támogatások elszámolását követően a veszélyhelyzeti céltartalék teljes összegének átcsoportosítása mellett, az önkormányzat céltartalékainak terhére, továbbá e célból 2023. évben további 5 millió Ft összeggel egészíti ki az önkormányzat szociális keretét.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon 2022. évben a költségvetési források átcsoportosításáról, illetőleg 2023. évre vonatkozóan a költségvetés tervezéséről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. évi költségvetés elfogadása