Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

183/2022. (9. 13.) a természetes személyek által a lakások után 2023-tól befizetett építményadó bevételek felhasználásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2022. (IX.13.) határozata

a természetes személyek által a lakások után 2023-tól befizetett építményadó bevételek felhasználásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a természetes személyek által befizetett - adóváltozásból képződő - építményadót az alábbi területeken – a lakosság által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások finanszírozására - használja fel 2023-ban Martonvásár Város Önkormányzata:
  1. A Brunszvik Teréz Óvoda üzemeltetési többletkiadásaira.
  2. A közvilágítás megnövekedett költségeinek fedezésére.
  3. A Segítő Szolgálat épületének, azon belül a bölcsődének az üzemeltetési többletigényére.
  4. Az Egészségház fenntartási többletfinanszírozására.
  5. Az iskolát és a könyvtárat érintő – önkormányzati finanszírozást igénylő – megnövekedett üzemeltetési költségek fedezésére.
  6. A zöldterületek, valamint az utak és járdák fenntartásához kapcsolódó többletköltségek finanszírozására.
 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok további finanszírozhatósága érdekében a kiadások tervezése során az alábbi elvek figyelembe vételével kell eljárni:
 3. az ésszerű és szükségszerű működési követelmények érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások indokoltságát és a ténylegesen várható bevételek alakulását;
 4. rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a nehezen megszerezhető források csak az indokolt kiadásokra legyenek fordíthatóak;
 5. beszerzéseket csak a kis értékű tárgyi eszközök tekintetében (ha nem halasztható), valamint a hatékony energiagazdálkodás területén lehet tervezni;
 6. a szociális feladatok ellátása területén az állami támogatáson felül a külön döntésben meghatározott többlettámogatással kell tervezni;
 7. az energiafelhasználások mértékét az önkormányzati tulajdonú, fenntartású épületekben a külön döntésben foglaltaknak megfelelően korlátozni szükséges;
 8. a létszám- és bérgazdálkodás területén a megnövekedett költségekre tekintettel, feladatarányos finanszírozás indokolt valamennyi feladatellátási területen;
 9. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati intézmények vezetőit, valamint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy javaslataikat az 2. pontban foglaltaknak megfelelően tegyék meg a 2023. évi költségvetés tervezése során és kéri a polgármestert, hogy a 2023-as költségvetést az 1.-2. pontban foglaltaknak megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. március 31.