Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

182/2022. (9. 13.) a természetes személyek lakásait érintő helyi adó mértékéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2022. (IX.13.) határozata

a természetes személyek lakásait érintő helyi adó mértékéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a természetes személyek által lakásonként egységesen fizetendő adó éves mértékét 2023. évre nagyságrendileg 45.000 Ft-ban határozza meg, mely várhatóan havi plusz 1375 Ft adóváltozást jelent a jelenlegi adómértékhez képest havonta egy háztartás számára.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló rendeletben olyan szabályozást dolgozzon ki, mely az 1. pontban foglaltaknak megfelel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal