Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

180/2022. (9. 13.) a 2021-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán beszerzés jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

180/2022 (IX.13.) határozata

a 2021-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán beszerzés jóváhagyásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. (telephelye: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) által küldött vállalkozói szerződést (0058/2/2022/SZV) a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozói szerződés és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István, alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Mell%C3%A9klet%281%29.pdf