Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2022. (9. 13.) a napirendi pontról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2022. (IX.13.) határozata

a napirendi pontról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Gördülő Fejlesztési Tervek felülvizsgálatára

2. napirend

02 ET

Javaslat a 2021-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán beszerzés jóváhagyására

3. napirend

03 ET

Javaslat helyi adórendelet felülvizsgálatának előkészítésére

4. napirend

04 ET

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

5. napirend

05 ET

Javaslat a helyi szociális rendelet módosítására

6. napirend

06 ET

Javaslat az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények energiafelhasználásának optimalizálását érintő intézkedések meghozatalára

7. napirend

07 ET

Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

8. napirend

08 ET

Javaslat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

9. napirend

09 ET

Javaslat a tűzoltószertárt érintő szerződés módosítására

10. napirend

10 ET

Javaslat a Martonvásár, 1244/C hrsz-ú ingatlan megvásárlására

11. napirend

11 ET

Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

12. napirend

12 ET

Javaslat a Martonvásári Fúvószenei Egyesület kérelmének támogatására a 2022. évi Nemzetközi Fúvószenekari Találkozóra való kiutazás tárgyában

13. napirend

13 ET

Beszámoló a Nyilas Misi program elszámolásáról

14. napirend

14 ET

Javaslat a rászoruló mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatására a 2022/2023-as tanévben

15. napirend

15 ET

Javaslat a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatás felhasználásáról (ukrán menekültek)

16. napirend

16 ET

Javaslat az Embertársainkért Alapítvány támogatására

17. napirend

 

Egyéb

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal