Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

173/2022. (7. 26.) a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséről és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

173/2022. (VII.26.) határozata

a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséről és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 1220/3 hrsz.-ú ingatlan V3GS MBC Hungary Kft. általi bérléséhez hozzájárul, és a V3GS MBC Hungary Kft. által tett bérleti ajánlatot, melyet jelen határozat melléklete tartalmaz, elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt ajánlattevővel a bérleti szerződést a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal megkösse.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilakozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont- azonnal

2-3. pont – 2021.12.31.