Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

172/2022. (7. 26.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2022. (VII. 26.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft legfőbb szerve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervét, melyet 63/2022. (III. 22.) határozatával fogadott el, a határozat melléklete szerint módosítja, figyelemmel a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozatban, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben rögzített szabályokra, figyelembe véve, hogy az elmúlt időszaki fogyasztási adatok alapján a gáz fogyasztáshoz szükséges mennyiség beszerzése meghaladja az érvényes és hatályos közbeszerzési értékhatárt.

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont - polgármester, ügyvezető; 2. pont - ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1. 2022.12.31.

                                                                      2. 2022.08.10.

 

172/2022. (VII. 26.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

KÖZBESZERZÉSI TERV

2022. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

1. Gáz beszerzése Martonvásáron[1]

2 300 000 MJ

nemzeti

nyílt

2022.  III. né

2023. december 31.

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Martonvásár, 2022.

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                          Ügyvezető                                                                            Tulajdonosi képviselő

 

 [1] (Martonvásár Város Önkormányzatával közös eljárásban)