Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

171/2022. (7. 26.) az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

171/2022. (VII. 26.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi összesített közbeszerzési tervét, melyet 12/2022. (II. 15.) határozatával fogadott el, és 127/2022. (V. 31.) határozatával módosított, a határozat melléklete szerint módosítja, figyelemmel a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozatban, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben rögzített szabályokra, figyelembe véve, hogy az elmúlt időszaki fogyasztási adatok alapján, villamos energia és gáz fogyasztáshoz szükséges mennyiség beszerzése meghaladja az érvényes és hatályos közbeszerzési értékhatárt.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont – polgármester; 2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. 2022.12.31.

                                                                      2. 2022.08.10.

 

 

171/2022. (VII. 26.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2022. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1.  Útfelújítás a Vidékfejlesztési Program nyújtotta támogatásból

4000 m

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2023. június 30.

 

2. Járdaépítés a Kisvárosi Program nyújtotta támogatásból

997 m

nemzeti

meghívásos

2022. II. né

2022. október 31.

 

3. Csapadékvíz elvezetés pályázat keretében út-, járda-, parkoló-, vízelvezetési rendszer építési munkálatok

árkok, csatornák:1609 m

térkő burkolat:

1480 m2

egyéb kapcsolódó tereprendezés:

2700 m2

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2023. december 31.

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

1. Villamos energia vásárlása Martonvásáron

 

318 000 kWh

nemzeti

nyílt

2022. III. né.

2023. december 31.

 

2. Gáz beszerzése Martonvásáron[3]

2 300 000 MJ

nemzeti

nyílt

2022.  III. né

2023. december 31.

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Martonvásár, 2022. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)

[3] (Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel közös eljárásban)