Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

170/2022. (7. 26.) közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2022. (VII.26.) határozata

közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekétkeztetés tárgyában a HPM Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. február 28-án kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést 2022. szeptember 1. napi hatállyal a határozat 1. melléklete szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

170/2022. (VII. 26.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

5. számú módosítása

 

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., adószáma: 13617921-2-13, képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó);

 (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, a Felek között 2019. február 28. napján közétkeztetési szolgáltatás nyújtására létrejött, 3 alkalommal, módosított Vállalkozási szerződés (EKR azonosító: EKR000866442018, a továbbiakban: Szerződés) alábbiak szerinti módosítására:

 

1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatti rögzített áron az alábbi díjak felszámítására jogosult:

Közétkeztetési szolgáltatás helye

Korosztály

Étkezési típus

Nettó eladási ár

(Ft)

 

Brunszvik Teréz Óvoda

 

4-6 éves gyermekek részére

Tízórai

147

Ebéd

614

Uzsonna

147

Összesen

908

 

Martonvásári Beethoven Általános Iskola

 

7-10 és 11-14 éves gyermekek részére

Tízórai

158

Ebéd

822

Uzsonna

158

Összesen

1138

 

 

 

 

 

Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

7-14 éves

Reggeli

240

Tízórai

110

Ebéd

834

Uzsonna

110

Vacsora

479

Összesen

1773

15-18 éves

Reggeli

279