Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2022. (7. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2022. (VII.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat gyermekétkeztetési szerződés módosítására

2. napirend

02 ET

Javaslat gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítására

 

3. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal