Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2022. (5. 31.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2022. (V.31.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

11 ET

Javaslat a 2022. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj adományozására

2. napirend

12 ET

Javaslat dr. Takáts Lászlóné szőlőültetvényre vonatkozó támogatás iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására

3. napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal