Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

166/2022. (6. 28.) a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” című projekttel kapcsolatos megállapodások elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

166/2022. (VI.28.) határozata

a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” című projekttel kapcsolatos megállapodások elfogadásáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (mint a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében 2017. szeptemberében kötött Konzorciumi Szerződés alapján Konzorciumvezető, a továbbiakban: NFP) által a Képviselő-testület 232/2021. (XI. 15.) határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásaként elfogadja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényes, eredményes, és annak nyertese a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi Utca 46., cégjegyzékszám: 09-09-002456, adószám: 11149422-2-09), a nyertes ajánlati ár 4.750.198.125 Ft + ÁFA, azaz Négymilliárd-hétszázötvenmillió-százkilencvennyolcezerszázhuszonöt forint + általános forgalmi adó.
  2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra tekintettel a Projekt megvalósításához forrást Martonvásár Város Önkormányzatának költségvetése terhére nem tud biztosítani, így egyetért az NFP által a jogszabályok alapján benyújtott összköltség-növelési kérelemmel.
  3. A Képviselő-testület az 1.-2. pontokban foglaltak alapján elfogadja
    1. jelen határozat 1. mellékletét képező, az NFP-vel kötött Konzorciumi szerződés módosítását,
    2. jelen határozat 2. mellékletét képező, a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel, mint a víz víziközmű üzemeltetését vagyonkezelési szerződés alapján ellátó szolgáltatóval a Projekt végrehajtása érdekében kötendő Együttműködési megállapodást, valamint
    3. jelen határozat 3. mellékletét képező, a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel kötendő Vállalkozási szerződéses megállapodást.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglalt szerződések, megállapodások, valamint a Projekttel kapcsolatosan szükséges egyéb dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére az 1-3. pontban foglaltaknak megfelelően.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. augusztus 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/13_ET_20220628_kehop_v%C3%ADz_z%C3%A1rt_m%C3%B3d_mell%C3%A9klet.pdf