Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

165/2022. (6. 28.) bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

165/2022. (VI.28.) határozata

bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Csapó Tamás (1121 Budapest, Eötvös út 35.), Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának tagja nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, esetében méltatlanság ténye nem áll fenn.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot az önkormányzati bizottsági tagnak és a kormányhivatalnak tájékoztatásul küldje meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. július 29.