Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

160/2022. (6. 28.) „Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

160/2022. (VI.28.) határozata

„Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről

 

1.)Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben „Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetést adományoz SZŐKE ANDRÁS részére a tenisz martonvásári meghonosításában, oktatásában és a sporttársak sikerei érdekében végzett önzetlen és odaadó közösségi munkája elismeréseként.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2022. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. augusztus 20.