Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

159/2022. (6. 28.) „Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

159/2022. (VI.28.) határozata

„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről

 

1.)Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben „Martonvásár Jólétéért„ kitüntetést adományoz a VAJDA LÁSZLÓ BOTONDNÉ részére a Martonvásári Katolikus Karitász vezetőjeként, évek óta a szociálisan rászoruló, bajban lévő családokért végzett áldozatkész, önfeláldozó munkája elismeréseként.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2022. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. augusztus 20.