Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

156/2022. (6. 28.) „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

156/2022. (VI.28.) határozata

„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” címet adományoz VÉCSY ATTILA részére, fotóművészként Martonvásár értékeinek megismertetésében és népszerűsítésében kifejtett munkája elismeréseként.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elismerés átadására a 2022. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerüljön sor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. augusztus 20.